Praktische info

Voor dringende problemen buiten de werkuren kan u zich wenden tot de huisarts van wacht of tot de spoedgevallendienst van het AZ St-Lucas te Gent. De spoed is telefonisch te bereiken op nummer 09 224 55 50. Het adres van de spoedgevallendienst van het AZ St-Lucas Gent is Groenebriel 1, 9000 Gent